Legal disclosure


За контакти:

Палеам ООД
Изпълнителен директор Зелиха Яшар
ул. Девета ио. 6
6690 Комунига
България
 
Tелефон: +359 8761 66610
 
Е-мейл: info@paleam.com
ДДС no.: BG203825807
 
Алтернативно разрешаване на спорове:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (платформа за операционна система),
достъпна на адрес https://ec.europa.eu/odr.

 
Правна информация за сайт

Всички публикувани тук текстове, снимки и допълнителна информация са обект на авторското право на доставчика, доколкото не съществуват авторски права на трети страни. Във всеки случай дублирането, разпространението или публичната комуникация е позволено само в случай на отменяемо и непрехвърлимо съгласие на доставчика.
 
Доставчикът не поема никаква отговорност за всички уеб съдържание, свързано с cross-link, тъй като това не е въпрос на собствено съдържание. Свързаните страници бяха проверени за незаконно съдържание, като по време на свързването им не бяха разпознаваеми. Отговорност за съдържанието на свързаните сайтове е техният оператор. Доставчикът няма задължение за общ мониторинг и одит. След уведомяване за нарушение обаче връзката ще бъде премахната незабавно.

Vsichki publikuvani tuk tekstove, snimki i dopŭlnitelna informatsiya sa obekt na avtorskoto pravo na dostavchika, dokolkoto ne sŭshtestvuvat avtorski prava na treti strani. Vŭv vseki sluchaĭ dubliraneto, razprostranenieto ili publichnata komunikatsiya e pozvoleno samo v sluchaĭ na otmenyaemo i neprekhvŭrlimo sŭglasie na dostavchika.
 
Dostavchikŭt ne poema nikakva otgovornost za vsichki ueb sŭdŭrzhanie, svŭrzano s cross-link, tŭĭ kato tova ne e vŭpros na sobstveno sŭdŭrzhanie. Svŭrzanite stranitsi byakha provereni za nezakonno sŭdŭrzhanie, kato po vreme na svŭrzvaneto im ne byakha razpoznavaemi. Otgovornost za sŭdŭrzhanieto na svŭrzanite saĭtove e tekhniyat operator. Dostavchikŭt nyama zadŭlzhenie za obsht monitoring i odit. Sled uvedomyavane za narushenie obache vrŭzkata shte bŭde premakhnata nezabavno.